Bestuur en Werkgroepen

Bestuur

Bestuur

Voorzitter

Bert Venema

lvenemanorg@home.nl

Telefoon: 0592 613 690

Bestuur

Secretaris

Rika van Hoogen-Uiterwijk

rika.uiterwijk@gmail.com

Telefoon: 0592 612 942

Bestuur

Penningmeester

Berd Bazuin

b.bazuin@kpnplanet.nl

Telefoon: 0592 614 710

Bestuur

Ledenadministratie

Ina Mulder

mulder.i@telfort.nl

Telefoon: 06 2369 7342

Bestuur

Bestuurslid

Henk Wieland

hg.wieland@outlook.nl

Telefoon: 0516 515 259

Bestuur

Bestuurslid

Klaske Huls

k.huls@ziggo.nl

Telefoon: 06 2058 0211

Bestuur

Bestuurslid

Albert Rijks

arijks27@kpnmail.nl

Telefoon: 0592 351395

Contactpersonen Werkgroepen

Werkgroepen

Begraafplaats

Henny Bakker

hmbakker@live.nl

Telefoon: 0592 612940

Werkgroepen

Beeldmateriaal

Anne Post

a.post1936@ziggo.nl

Telefoon: 0592 388587

Werkgroepen

Onderzoek en Archief

Albert Rijks

arijks27@kpnmail.nl

Telefoon: 0592 351395

Werkgroepen

Stoommachine

Jan Sieben

jan.sieben@ziggo.nl

Telefoon: 0592 612 456

Werkgroepen

Oude gereedschappen

Jan Sieben

jan.sieben@ziggo.nl

Telefoon: 0592 612 456

"Iedere mens is een geschiedenis die aan geen enkele andere identiek is."
-