Steeg 8

Oude straten en bewoners

Steeg 8
bouwjaar 1839

Roelof Luitjens Hoff, van beroep kuiper te Norg is in 1832 eigenaar van een perceel bouwland, sectie G no. 73, groot 0.03.70 ha.

In 1839 vindt een splitsing van het perceel plaats vanwege de “aanbouw” van een huis. Huis en erf beslaan een oppervlakte, groot 0.03.00 ha. Het huis heeft alle kenmerken van een keuterboerderij, voor de Steeg de meest gebruikelijke bouwstijl.

In 1854 gaat het huis over naar Egbert Barelds cs, landbouwer te Norg. Kennelijk was het huis rond 1885 in een zodanig verval geraakt dat in 1886 herbouw nodig was. Daarbij vindt ook een verenigingplaats met een perceel bouwland. Het perceel heeft nu een grootte van 0.10.40 ha. met daarop een huis, stookhok, erf en bouwland. Daarna vindt er nog een vergroting plaats tot 0.13.30 ha. In 1914 en in 1952 wordt er bijgebouwd In 1973 vindt er een hermeting plaats. Het perceel bestaat dan uit: huis, schuur en tuin, groot 0.14.02 ha. De woning is tot ver in de twintigste eeuw in eigendom geweest van de familie Barelds.

Bewoning Steeg 8
klik midden op vergrootglas voor kaart 1832

Huisnummerin van 1839-1958: 70-82-104-112-125-129-143-191-352.

1839 - 1854 Jan Dieters, * 1782 te Assen, arbeider en Marchien Roelfs,* 1786 te Lieveren, arbeidster.
1854 - 1900 Egbert Barelds, * 1819 te Norg, landbouwer (later arbeider) en Aaltje Dieters *1827 te Norg.
1900 - 1908 Hendrik Barelds, * 1860 te Norg, postbode is en Willemtien Kuipers, * 1874 te Norg.
1908 - 1919 Willemtien Kuipers en kinderen.
1919 - 1928 Egbert Barelds * 1900 te Norg en Jantje van der Bult * 1899 te Norg.
1928 - ---- Derkje Barelds * 1901 te Norg

"Geschiedenis én Historie welke waard zijn bewaard te worden voor ons nageslacht."
- Historische Vereniging Norch