Steeg 4

Oude straten en bewoners

Steeg 4
Bouwjaar 1839

In 1839 werd na een publieke verkoping een perceel bouwland, bekend als gemeente norg, sectie C no. 72 gesplitst.
Dit perceel was daarvoor eigendom van de erfgenamen van Jantien Gerits Mulder.

Één van de afgesplitste delen wordt gekocht door Willem Uiterwijk wever te Norg. Willem Uiterwijk laat er een woning\keuterboerderij bouwen met erf, totaal 0.01.80 ha. groot.

In 1871 verkoop aan Barteld Tiesinga, dekker en slachter te Norg. Deze verkoopt in 1877 aan Roelof ter Borgh, arbeider te Zuidvelde. in 1880 wordt Geert Bonnes, dienstknecht in Norg eigenaar en daarna vindt verkoop plaats aan Harm Meijers, landbouwer/timmerman te Westervelde, die meerdere panden in de Steeg bezat. Na een boedelscheiding tussen de erven Meijers in 1898 en in 1915 wordt de woning verkocht aan Albert Engberts jr. , arbeider te Norg en nog vijf andere rechthebbenden. Hieronder de gebroeders Geert, Jan en Albert Kregel.

In 1936 wordt de woning uitgebreid en in 1951 wordt een bijliggend stuk bouwland groot 0.11.10 ha met het perceel samengevoegd. Woning en erf beslaan nu 0.12.90 ha. Daarna heeft de woning/keuterboerderij nog enige renovaties ondergaan en is het achterhuis ook onderdeel van het woongedeelte geworden.

Bewoning Steeg 4
situatie in 2010 en onder vergrootglas (klik midden) situatie in 1832

huisnummering 1839 tot 1958: 70-83-84-107-110-123-127-141-189-350.

1839 - 1850 Geertje Noordhof * 1806 te Peest en de weduwe van Arnold Nincker, * 1801 te Veldhuizen (Dld).
1850 - 1860 Jan Boering, *1814 te Norg, arbeider.
1860 - 1870 Geert Boering, knecht * 1801 te Norg en Hendrikje Brink, * 1814 te Roden.
1860 - 1870 Jan Willem Uiterwijk * 1841 en Maria Kregel * 1840 te Yde.
1872 - 1878 Barteld Tiesinga, slachter/rietdekker * 1836 te Norg en Lammechien Draaijer * 1844 te Norg.
1878 - 1884 Roelf ter Borgh, arbeider, * 1840 te Eelde en Roelfje Sikkens * 1849 te Norg.
1884 - 1890 Abraham Nijman, arbeider, * 1860 te Haulerwijk en Lammigje Bathoorn, * 1863 te Peize.
1890 - 1892 Pieter Zondag, klompenmaker, * 1859 te Vries en Aaltien Scheerhoorn * 1859 te Vries.
1892 - 1897 Albert Tingen, veldwachter * 1855 te Odoorn en Hinderkien Buiter, * 1841 te Norg.
1897 - 1898 Egbertien Bos, * 1840 te Gieten, weduwe van Egbert Boering * 1836 te Norg.
1897 - 1898 Johannes Zuiderveld ,timmerman, * 1862 te Norg en Jakobje Meijers * 1875 te Norg.
1898 - 1901 Koop Engberts, arbeider * 1866 te Norg en Jantje Meijer, * 1864 te Norg.
1901 - 1904 Albert Tingen, veldwachter * 1855 te Odoorn en Hendrikje Buiter* 1841 te Norg.
1904 - 1907 Albert Smildiger, postbode, * 1878 te Assen en Derkje Duiker * 1882 te Norg.
1907 - 1915 Lammert van der Spoel

Vanaf 1915 zal het huis bewoond zijn door leden van de familie Kregel, waarvan Geert Kregel, rietdekker te Norg, vermoedelijk de laatste was.
"Geschiedenis én Historie welke waard zijn bewaard te worden voor ons nageslacht."
- Historische Vereniging Norch