Het ontstaan

Norg - Het ontstaan

Sinds 1139
De kaart zoals deze vroeger eruit zag

Norg, eertijds Norch geheten, is een zeer oud dorp. Reeds in een akte van hetjaar 1139 wordt het vermeld. Tot het dorp behoren de gehuchten Zuid- en Westervelde, Peest, Langelo, Een, Norgervaart en Veenhuizen. Samen telden ze in het jaar 1795 ongeveer 60 huizen, waaronder begrepen 4 à 5 huizen te Veenhuizen. Bovendien nog 12 "keuterstee'n". Volgens de lijst van bevolking van dat jaar, had het dorp Norg een inwonertal van 308, Zuidvelde 62, Westervelde 115, Peest 63, Langelo 111, Een 108 en Veenhuizen 42. (N.D.V. 1955.)
Norg is ongetwijfeld één der mooiste en oudste dorpen van Drenthe. Het had vroeger een overwegend landbouwende bevolking. Zijn bosrijke omgeving doet menig toerist naar Norg trekken. Langs welke toegangsweg men het ook benadert, overal wordt het oog getroffen door z'n fraaie entree. Van oudsher is Norg al bekend om zijn paarden- en veemarkten. Het behoorde vroeger tot het 5e Dingspil (Vries) van Drenthe, dat gevormd werd door de kerspels Vries, Eelde, Norg, Roden, Roderwolde en Peize. Aan het hoofd van een kerspel stond een schulte.
In 1558 trachtte Johan van Ewssum (heer van Nienoord), van Fhilips II in leen te ontvangen de volle jurisdictie over Roden en Norg. De Staten van Drenthe hadden er geen oren naar om van Norg en Roden een heerlijkheid te maken, zodat zijn pogingen faalden.

"Geschiedenis én Historie welke waard zijn bewaard te worden voor ons nageslacht."
- Historische Vereniging Norch