Kerkpad

Norger neringdoenden en ambachtslieden

Kerkpad
Rechts het kerkpad zoals deze nu ook bekend is.

Naast de Brink treffen we het straatje Kerkpad. Het straatje telt slechts weinig panden, maar van oudsher was het een belangrijke verbindingsweg, want in de tijd dat er nog geen of amper wegen waren, was er vanuit elk buitendorp een verbindingspad naar de kerk in het hoofddorp. Dit is niet iets specifieks voor Norg: dit zien we overal in den lande. Het Kerkpad in Norg was een verbinding die door de Langeloërduinen en over de es naar Langelo liep. In grote lijnen bestaat deze, nu overigens nog amper gebruikte verbinding, nog steeds. Rond de oude huisnummering van het Kerkpad heerst onduidelijkheid maar het is het meest waarschijnlijk dat de schuur achter het café ook een eigen nummer had. De schuur achter de kapsalon aan de Brink, die ooit deel uitmaakte van garage Karsten, werd (evenals die achter het café) door de jaren heen door verschillende neringdoenden en ambachtslieden gebruikt.

"Bron: "Mag het iets meer zijn?" - De Norger neringdoenden en ambachtslieden in de afgelopen eeuw."
- Willem Pol