Esweg 25

Oude straten en bewoners

Esweg 25
oudste van Norg?

Dit erf is ongetwijfeld één van de oudste in dit deel van Norg. Volgens de onderzoekers Pelinck en Vleer, kunnen we de bewoning terug traceren naar ca. 1600. Van 1742 tot1814 is Egbert Hendriks eigenaar, Egbert Hendriks is boer. In 1832 wordt het verkocht huis en erf zijn dan samen 0.07.30 ha. groot. In 1840 vindt aanbouw plaats van een huis.

Het perceel ondervindt een grote uitbreiding in 1863, de totale oppervlakte wordt nu 0.40.60 ha. In.1882 wordt een weiland groot 0.17.30 ha. Verkocht. In 1964 wordt het perceel weer uitgebreid tot 0.23.30 ha. Echter in 1966 wordt er al weer wat grond verkocht. Ondanks de verkoop van grond, blijkt bij meting het perceel toch nog 0.24.25 ha. groot te zijn. In 1966 wordt het huis verbouwd. Na een hermeting in 1973 is het geheel, huis en tuin 0.22.82 ha. groot.

Esweg 25
Bewoners

Bewoning 1742 Hendrik Egberts, getrouwd met Willemtje Aalders. Kinderen: Egbert *1728, Aeldert gedoopt op 28-01-1731. 1754 Egbert Hendriks, landbouwer * 1728, zoon van Hendrik Egberts en Willemtje Aalders, op 01-06-1755 getrouwd met Jantje Ottens. Kinderen: Hindrik gedoopt op 29-02-1756, Harmtje gedoopt op 18-10-1761, Willemtje gedoopt op 16-02-1772. 1807 Egbert Hendriks, boer, drie kinderen, één dienstbode. Egbert Hendriks overlijdt op 25-09-1814. 1814 Jan Berends Hartlief *1768 te Eelde, zoon van Berend Hoeks en Maria Hartlief. Jan Berends Hartlief trouwt omstreeks 1812 met Willemtje Egberts, dochter van Egbert Hendriks en Jantien Ottens. In 1839 bij de eerste volkstelling is Berend Hartlief van beroep landbouwer * 1813, zoon van Jan Berends Hartlief en Willemtje Egberts, de hoofdbewoner. Berend Hartlief is op 25-07-1836 getrouwd met Trijntje Karst * 1816 dochter van Jan Karst en Anna Holts. Kinderen: Willemtje * 1837. Bij hen in woont schoonmoeder Anna Holst, 66 jaar geboren te Westervelde, landbouwersche van beroep. In 1839 is het huis uitgebreid waardoor ook de vader Jan Berends Hartlief in hetzelfde pand zelfstandig onderdak vond. Hij overlijdt echter een jaar later, op 10-01-1840. In 1850 wordt Esweg 25 geregistreerd als Hudson. 88 en komen we opnieuw dubbele bewoning tegen. In het ene gedeelte woont Siebrand Albronda, kleermaker met zijn vrouw Annechien Voortman. Zij zullen omstreeks 1852 zijn vertrokken, want op 1 mei van dat jaar vestigt zich het gezin van Berend Hartlief opnieuw in Esweg 25. Zij komen dan vermoedelijk uit Leek, waar inmiddels de volgende kinderen zijn geboren: Willemtje * 1839, Jan * 1840, Egbert * 1844, Jan Karst 1848, Anna, * 1852, Jantje * 1855. In huis 88 (b) woont in 1850-1860 Roelf Spoelman, landbouwer * 1815 te Peize, zoon van Jan Willems Spoelman en Suzanne Hindriks Louis. Hij woont al sinds 1829 in de gemeente Norg en is o.a. knecht bij de fam. Barels in Westerstraat 4 te Langelo. Roelf Spoelman trouwt op 8 mei 1847 met Grietje Vogelzang, * 1814 te Norg, dochter van Jacob Vogelzang en Jantje Hendriks Mulder. Kinderen: Jantje * 1848 te Norg, Suzanna * 1852 te Norg, Jacob * 1858 te Langelo. Bij hen in woont Berend * 1788 te Vries en Willem Hollander * 1807 te Amsterdam, gevestigd in Norg in 1855. Berend Hartlief vertrekt voor 1860 naar Pompstraat 26 of Eerste laan 1. Roelf Spoelman vertrekt naar Langelo. Bij de bevolkingsregistratie van 1860 woont op het adres Esweg 25 Jan de Jonge, arbeider, * 24-03-1822 te Norg, zoon van Jan de Jonge en Aaltien Meelker (wonend in Esweg 33). Hij is getrouwd op 24-11-1855 met Margaretha Geersing, * 22-07-1823 te Roden, dochter van Jannes Geerts Geersing en Stofferdina Jans Smeenge. Kinderen: Jan Jans * 23-04-1856 te Roden, Jans * 04-07-1860 te Norg, †2-11-1864. Bij hen in woont Abel de Jonge * 28-08-1829 te Norg, broer van het gezinshoofd Jan de Jonge. Margaretha Geersing overlijdt op 19-10-1868. In de nieuwe registratieperiode vanaf 1870 wonen Jan de Jonge, zoon Jan en broer Abel nog steeds in Esweg 25, dan nog genummerd Norg 112. Waarschijnlijk zijn zij omstreeks 1875 vertrokken, aangezien in dat jaar Bernardus de Ruiter van Esweg 14 eigenaar werd van Esweg 25. Bij de registratie vanaf 1880 vinden we het gezin van de Ruiter dan ook in Esweg 25. Bernardus de Ruiter overlijdt op 09-07-1885. In huis 2 van Esweg 25 woont Margje Siegers, * 11-02-1820 te Roden, een zus van Margarethe Siegers, de tweede vrouw van B. de Ruiter. Margje Siegers overlijdt 29-12-1889 en haar zus Margaretha vertrekt in 1890 met haar dochter Janna naar Assen. De volgende bewoner is Albert Thie, van beroep koopman * 01-09-1864 te Roden, zoon van Harm Thie en Geessien Hoeksema. Albert Thie trouwt op 07-05-1890 met Gezina Anna Krijthe, * 05-12-1867 te Peize, dochter van Jan Krijthe en Henderkien Kosters. Kinderen: Harm * 13-03-1891 te Norg, Henderika * 19-08-1892 te Norg. Het gezin van Albert Thie vertrekt in 1893 naar elders in Norg. De opvolger is op 1 mei 1893 Ubel Tolner, de nieuwe eigenaar van het pand. Ubel Tolner komt van Esweg 23, is * 02-12-1844 te Eelde, zoon van Teunis Tolner en Janna Meijering. Hij trouwt op 06-03-1875 met Lammechien Alberts * 27-04-1849 te Norg, dochter van Hendrik Alberts en Jantje Egberts. Kinderen uit dit huwelijk: Hendrik *1875, Janna *1877, Jantien *1880, Teunis *1882, Derk *1886, Geessien 1891 †26-10-1893. Lammechien Alberts overlijdt op 09-03-1895 en Ubel Tolner op 21-04-1895. De kinderen vertrekken daarna naar elders in Norg. In mei 1895 wordt Jan Rijks, landbouwer, komend vanuit Peest de nieuwe bewoner. Jan Rijks is geboren te Eelde op 4-03-1823, zoon van Hendrik Hendricus Rijks en Marchien Roelfs. Bij hem in woont Roelfien Hofman * 1859 te Peize, zijn huishoudster. Zij gaan in 1896 naar Esweg 23. In juni 1896 is de hoofdbewoner Jan de Ruiter, koopman, * 26-12-1866 te Norg, zoon van Jan de Ruiter en Jantje Auwema. Hij is op 19-04-1895 getrouwd met Aaltje de Waard * 29-01-1862 te Midwolde, dochter van Jacob de Waard en Trijntje Pol. Kinderen: Jantje * 07-08-1895 te Norg en Jacob * 07-12-1896 te Norg. Zij vertrekken op 1 mei 1899 naar Assen. De nieuwe bewoners zijn vervolgens Hinderikus Braaksma, rijksambtenaar directe belastingen, * 17-7-1842 te Vries, zoon van Meinardus Henderikus Braaksma en Douwijna Hebelina Schild, Hinderikus Braaksma getrouwd met Naantke Veldhuis * 21-02-1849 te Vlagtwedde. Kinderen: Janna Bertha * 15-03-1873 te Vlagtwedde, Jan* 15-11-1880 te Termunten, Boele * 15-01-1882 te Vlagtwedde, Trientje * 06-08-1887 te Vries, Douwina Hebelina, * 06-08-1887 te Vries, Lammert * 12-08-1891 te Vries. In 1901 komt zoon Jan, stelmakersknecht * 15-11-1880 te Termunten terug naar Norg. De Braaksma’s zijn rond 1913 vertrokken en opgevolgd door Hendrik Tolner, landbouwer van beroep, * 25-05-1875 te Norg, zoon van Ubel Tolner en Lammechien Alberts. Hij trouwt op 28-06-1913 met Aaltien Emmens * 19-11-1873 te Vries, dochter van Gerrit Emmens en Jantien Pieters. Aaltien Emmens overlijdt op 09-11-1924. In 1925 komt een neef met zijn gezin bij Hendrik Tolner inwonen. Dit gezin bestaat uit: Ubel Tolner, * 20-12-1901 te Norg, zoon van Jan Tolner en Janna Tolner. Ubel Tolner op 16-05-1925 getrouwd met Alberdina Meek * 21-11-1906 te Leek, dochter van Lieuwe Meek en Froukje van der Wijk. Kind: Janna * 29-10-1925. Dit gezin vertrekt in 1928 naar Langelo. Op 16-02-1928 komt de volgende neef Ubel Tolner met zijn gezin inwonen. Dit gezin bestaat uit: Ubel Tolner * 18-11-1903 te Norg, zoon van Teunis Tolner en Roelofje Knegt, op 05-01-1928 getrouwd met Henderkien Schuring * 03-11-1904 te Peize, dochter van Roelf Schuring en Ameltien Timmer. Kinderen: Roelofje * 10-06-1928 te Norg, Ameltien * 10-06-1928 te Norg, †20-08-1928 te Norg. Zij vertrekken omstreeks 1932 naar Oosterwolde. Tussen 1932 en 1940 hebben ook nog bij Hendrik Tolner ingewoond Geesje Darmeveil, komend van Peesterstraat 16, weduwe, * 15-01-1883 te Vries, dochter van Evert Darmeveil en Grietje Ipema. Geesje Darmeveil is op 03-11-1906 getrouwd met Jan Drent 22 jaar, †04-10-1930, zoon van Jacob Drent en Henderkien Koops. Kinderen: Evert * 12-08-1911 te Norg, Jacoba * 06-06-1917. De ouders van Geesje woonden in het naastgelegen Esweg 29. Hendrik Tolner woont in 1957 nog steeds in Esweg 25 en op dat moment woont J.G. Meijer in het gedeelte, bekend als Esweg 27.

"Geschiedenis én Historie welke waard zijn bewaard te worden voor ons nageslacht."
- Historische Vereniging Norch