Esweg 23

Oude straten en bewoners

Esweg 23
Sinds 1854

In 1832 is Jan Karst, kastelein te Norg, eigenaar van een stuk bouwland groot 0. 38.40 ha. Door een publieke verkoop in 1837 wordt het perceel gesplitst en resteert er 0.24.90 ha. ten name van Jan Karst. In 1854 wordt hiervan 0.06.20 ha. verkocht aan Hendrik Alberts landbouwer te Norg. Hendrik Alberts bouwt in 1854/1855 hier een woning op, huis en erf beslaan 0.06.20 ha. In 1870/1874 neemt Hendrik Alberts ook de rest van het perceel bouwland over.

In 1888/1889 wordt de woning herbouwd. In 1940 en 1951 wordt het perceel uitgebreid, huis en tuin zijn dan samen 0.21.70 ha groot. In 1955 wordt het huis verbouwd.

Esweg 23
Bewoners

Bewoning Na de bouw in 1854/1855 was Hendrik Alberts de eerste bewoner. Hendrik Alberts was landbouwer/veehouder. Hendrik Alberts is op 25-03-1812 geboren te Winde, gem. Vries en vestigde zich in mei 1842 vanuit het Duitse Papenburg in Norg. Hij trouwt op 6 mei 1841 te Norg met Jantje Egberts, gedoopt te Norg 13-12-1807, dochter van Jannes Egberts en Geessien Jans. Jannes Egberts woont in 1814 in huis no. 1 te Norg. In de periode 1850-1860 woont het gezin van Hendrik Alberts enige tijd in huis no. 86, nu Steeg 1. Hendrik Alberts en Jantje Egberts kregen de volgende kinderen: Geessien *18-10-1843, Lammechien * 27-04-1849. Lammechien trouwt op 06-03-1875 te Norg met Ubel Tolner * 02-12-1844 te Eelde, zoon van Teunis Tolner en Janna Meijering. Kinderen uit dit huwelijk: Hendrik * 25-05-1875, Janna * 0302-1877, Jantien * 07-03-1880, Teunis * 22-12-1882, Derk * 19-02-1886, Geessien * 26-01-1891. Hendrik Alberts overlijdt op 29-10-1880 en zijn vrouw Jantje Egberts op 3-01-1886. Ubel Tolner neemt na de dood van zijn schoonvader het boerenbedrijf over. In 1893 vertrekt Ubel Tolner naar het door hem gekochte Esweg 25. Hij wordt opgevolgd door Jan Sikkens, arbeider * 20-04-1844 te Roden en zijn dochter Jantje * 13-04-1867. In 1894 komt Bareld Barelds op de boerderij. Bareld Barelds is geboren op 10-01-1844 te Norg, zoon van Doede Barels en Geertje Jans Sjoers. Bareld Barends is getrouwd op( 06-05-1878 te Norg en weduwnaar van Grietje Holt * 04-03-1852 te Roden, ovl. 01-10-1891 te Norg, dochter van Hendrik Holt en Margje Kruims. Kinderen: Doede * 08-09-1882 en Hindrik * 09-01-1887 te Peest. Daarna hebben de kinderen van Ubel Tolner nog even weer het ouderlijk huis bewoond en in 1896 wordt Jan Rijks vermeld als hoofdbewoner. Hij kwam van de boerderij de Eshof (Esweg 25). Jan Rijks is geboren te Eelde (Oosterbroek) op 04-03-1823, zoon van Hendrik Hendricus Rijks en Marchien Roelfs. Bij hem in woont zijn huishoudster Roelfien Hofman * 02-04-1859 te Peize. Zij zijn in 1905 vertrokken naar Steeg no. 6 en opgevolgd door Teunis Tolner * 22-12-1882 te Norg, getrouwd op 27-06-1903 te Norg met Roelofje Knegt * 31-12-1881 te Beilen, dochter van Jan Knegt en Katharina Elders. Kinderen: Ubel * 18-11-1903, Jan * 06-08-1906, Lammechien * 06-06-1910. In 1913 vertrekt het gezin en wordt Jan Ploeg de nieuwe bewoner. De oud Norgers zullen zich Esweg 23 ook het meest herinneren als het huisje van Ploeg. Jan Ploeg is rietdekker /slagter van beroep, * 18-08-1886 te Een, zoon van Berend Ploeg en Jantje van der Veen, Jan Ploeg is op 06-05-1909 getrouwd te Norg met Annechien Engberts * 25-01-1889, dochter van Albert Engberts en Knelske Sietsema. Kinderen: Berend * 22-02-1910, Albert * 14-05-1914, Jans * 11-10-1916.

"Geschiedenis én Historie welke waard zijn bewaard te worden voor ons nageslacht."
- Historische Vereniging Norch