Esweg 12

Oude straten en bewoners

Esweg 12
Sinds 1845

Jan Siebrand Barkhof, verver van beroep, is in 1832 eigenaar van een perceel bouwland groot 0.32.00 ha. In 1845 wordt hierop door hem een huis gebouwd. Huis en tuin zijn samen 0.06.70 ha groot. Op het resterende bouwland groot 0.25.30 ha. wordt in 1884 Esweg 10 gebouwd.

In 1900 wordt een stookhok bijgebouwd op het aangrenzende land, Huis, erf en stookhok zijn dan 0.07.20 ha. groot met het stukje bouwland is dat samen 0.13.39 ha.

Esweg 12
Bewoners

Bewoning Esweg 12 is gebouwd in 1845. Jan Siebrand Barkhof, verver van beroep, is eigenaar en eerste bewoner van Esweg 12. Jan Siebrand Barkhof is getrouwd met Hilligje Lammerts, afkomstig van Ballo. Eén van de kinderen: Siebrand *09-03-1818 ,woont in 1839 niet meer thuis. De nog in wonende kinderen zijn Jantje * 11-03-1821, Hendrikje * 01-08-1826 en Roelfje * 21-01-1830. Ook Wobbe Kruims * 05-03-1833 te Smilde woont bij hen in. Na het overlijden van Hilligje Lammerts in 1855, komt zoon Siebrand met zijn vrouw Jantien Lamberts * 7 juni 1823 te Assen in Esweg 12 te wonen. Dat Wobbe Kruims toen ook nog inwoonde, is niet bekend. Siebrand en Jantien zijn getrouwd op 05-05-1852 te Assen, Zij kregen 6 kinderen, Hillechien * 19-05-1853, Klaasje * 03-10-1855, ovl.1856, Klaasje * 11-04-1857, Jantje * 23-01-1860, Roelfje * 29-02-1864, Sijbrand * 20-05-1868. In 1870 emigreert het gezin van Siebrand Barkhof naar Amerika. Hij wordt dan opgevolgd door zijn zwager Geert Mulder, die op 04-05-1861 getrouwd is met Jantje Barkhof, * 11-03-1821, dochter van Jan Siebrands Barkhof en Hilligje Lammerts. Zij komen uit het pand Steeg 1. Het echtpaar heeft geen kinderen. Geert Mulder overlijdt op 26-01-1892, waarna zijn vrouw verhuist naar het naast gelegen pand Esweg 10. Hier woonde haar zus Henderkien, koopvrouw, weduwe van Hendrik Ensing met haar dochter Hillichien Ensing en schoonzoon Jan Kregel (boer). Dit gezin komt in mei 1892 naar Esweg 12. In 1893 komt ook Jantje Barkhof terug, zij overlijdt 22-01-1900. Jan Kregel en Hillechien Ensing zijn getrouwd op 11-02-1892 en hebben de volgende kinderen: Roelf * 19-04-1892, Hendrik * 15-05-1893, Henderkien * 21-08-1894 ovl. 1896, Jantien * 20-10-1895, ovl. 1895, Geert * 11-12-1897, Jan * 26-08-1899, Anne * 09-08-1901, Aaltje * 1906 ovl.1906, Aaltje *25-01-1908. In 1919 trok Luite Kregel, oom van Jan Kregel en van beroep bezembinder bij hun in. Zoon Roelf Kregel trouwt op 3 mei 1930 met Knelske Engberts *02-05-1896 te Norg, dochter van Albert Engberts en Willemtien Sietsema. Roelf Kregel en Knelske Engberts krijgen 2 zonen Jan *1931 en Albert * 1934.

"Geschiedenis én Historie welke waard zijn bewaard te worden voor ons nageslacht."
- Historische Vereniging Norch