Oude straten en bewoners

Oude straten en bewoners

Oude Norger straten
Oude Norger straten en hun bewoners.

Een aantal straten in Norg vallen onder het zogenaamde oude gedeelte van Norg. Deze straten zijn ook terug te vinden bij de beschreven ambachten zoals deze vroeger in Norg hebben plaats gevonden. Naast de ambachten waren er natuurlijk ook de gewone burgerwoningen. Een aantal zullen hier worden beschreven met hun bewonersgeschiedenis.

Klik en Kijk verder:

Steeg 1

Steeg 2

Steeg 4

Steeg 6

Steeg 8

Steeg 10

Esweg 10

Esweg 12

Esweg 14

Esweg 16/16a

Esweg 16b

Esweg 18

Esweg 23

Esweg 25

Esweg 29

Esweg 33

"Bron: Archief Historische Vereniging Norch"