Achter de kerk

Norger neringdoenden en ambachtslieden

Achter de kerk
De kerk wordt aan drie kanten omzoomd door de Brink. Het straatje achter de kerk draagt een toepasselijke naam. Hieronder Achter de kerk rond 1920.

Er is een gezegde dat luidt: 'de kerk midden in het dorp laten.' Dit mag in de meeste Drentse dorpen letterlijk opgaan, in Norg echter niet, want daar werd zij aan een zijde begrensd door duinen en heidevelden. De Langelo√ęrduinen en Oosterduinen waren vroeger de heidevelden en dus stond daar ook de schaapskooi het dichtste bij. Aan de andere kant van het dorp waren immers de natte veengrondgebieden als het Grootveen en Molenveen. Maar terug naar het centrum van Norg. Het straatje achter de kerk is visueel gewoon een deel van de brink, maar in Norg heeft men dit gedeelte de straatnaam ACHTER DE KERK gegeven.

"Bron: "Mag het iets meer zijn?" - De Norger neringdoenden en ambachtslieden in de afgelopen eeuw."
- Willem Pol